F AV N ARKITEKTUR & BYGGERÅDGIVNING

Privat kunde – næste skridt

Vores rådgivning er typisk inddelt i disse faser:

  • skitseforslag (de første skridt)
  • myndighedsprojekt
  • hovedprojekt (det som håndværkerne bygger efter)
  • tilsyn, projektopfølgning og byggeledelse mens byggeriet pågår.

Man kan sige om faseopdelingen, at vi gradvist får konkretiseret og detaljeret projektet. I starten arbejder vi med de store linjer og de programmæssige punkter (plangrundlag, rumprogram, drømme, stil og lignende punkter, som indkredser projektets forudsætninger og råderum), hvorefter vi gradvist bliver mere konkrete, får tegnet de rigtige løsninger frem og får styr på tid og økonomi.

I har altid mulighed for at afbryde samarbejdet i forbindelse med faseskift. I så fald skal vi blot orienteres inden næste fase påbegyndes.

 

MYNDIGHEDSPROJEKT

Denne fase er aktuel, hvis jeres projekt kræver byggetilladelse.

Hvis I udvider jeres boligareal, skal I forvente, at der skal søges om byggetilladelse.

Denne fase indeholder bl.a. ingeniørydelser så som statiske beregninger samt den endelige energiberegning, LCA-beregning og øvrig dokumentation der kræves for at søge om byggetilladelse.

Fasen indeholder herudover en højere detaljering (i forhold til skitseforslaget) af projektet samt et mere præcist budget.

Når myndighedsprojektet er udarbejdet, skulle vi gerne have nået dertil, hvor I som bygherre ikke har flere tilføjelser til projektet.

HOVEDPROJEKT

I denne fase udarbejder vi arbejdstegninger og -beskrivelser så vi har et entydigt materiale håndværkerne kan give tilbud på og arbejde ud fra. Projektmaterialet indeholder alle relevante oplysninger for projektets gennemførelse, således vi inden arbejdets opstart er sikre på, at vi har alt det med, som skal til, for at projektet kommer i mål

Vi indhenter tilbud fra en eller flere udførende hovedentreprenører, og rådgiver omkring kontraktindgåelse mellem jer og entreprenøren.

BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

I del mindre sager laver vi dog ofte ’kun’ en beskrivende tilbudsliste, som vi fremsender til 1-2 entreprenører. Dette er for at gøre rådgivningen billigere – for ikke at skyde gråspurve med kanoner. Den beskrivende tilbudsliste udføres i stedet for hovedprojektet.

TILSYN, PROJEKTOPFØLGNING OG BYGGELEDELSE

Når byggeriet er i gang, følger vi med og foretager tilsyn, således vi kan sikre at jeres byggeri bliver, som det var meningen det skal.

Er der projektmæssige ændringer sørger vi for, at vores projektmateriale er opdateret, således der altid er et entydigt grundlag for entreprenøren at arbejde ud fra.

Vi udfører byggeledelse overfor en hovedentreprenør, der selv sørger for intern koordinering og fremdrift i processen. Vores byggeledelse består bl.a. i at sikre den rigtige udførelsesrækkefølge og den rigtige udførelsestidsplan, at entreprenøren overholder de aftaler der bliver indgået, at kontrollere fakturaerne før I betaler dem, så I ikke kommer til at betale for noget der endnu ikke er udført o. lign.

AFLEVERING

Vi kan tilbyde at forestå afleveringsforretningen, således fejl og mangler er udbedret inden i overtager det færdige byggeri.

Vi laver en grundig gennemgang af det udførte arbejde sammen med entreprenøren og udarbejder en mangelliste delt på fag og bygningsdele. Efter entreprenørens færdigmelding af mangeludbedring, besigtiger og godkender vi det færdige arbejde.

Hvis projektet kræver byggetilladelse, sørger vi for at udarbejde ’som udført’-tegninger (når projektet er færdigbygget) der viser det projekt der er blevet udført. Disse tegninger skal indsendes i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse.