F AV N ARKITEKTUR & BYGGERÅDGIVNING

4 Havne på Bornholm

2008/

Konkurrenceforslag – 3. præmie

Konkurrence udskrevet af Bornholms Regionskommune.

Uddrag fa dommerbetænkningen: “Forslaget er meget smukt illustreret med tegninger, der minder om Oluf Høsts malerier. Det er et forslag til Allinge, der forbilledligt skaber en sam­menhæng gennem hele havnen fra nord til syd – eller fra sild til sild!
Projektets grundlæggende styrke er den måde hvorpå der skabes tilgang til vandet – både helt i nord mellem klipperne, og i havnebassinerne, hvor kajkanten er høj. Denne tilgængelighed skabes ved hjælp af punktvise nedslag i form af træelementer. Bearbejdningens elementer er i fin overensstemmelse med Allinges eksisterende skala. Med en række markante, præcist placerede lampemaster skabes en lyslinje, der forbinder hele området fra nord til syd. Sammen med stemningsskabende, lavtsiddende lys langs kanterne skabes en smuk og poetisk lyssætning langs hele havnens forløb.”

Forslaget er udarbejdet i sammen med Ole Egelund Jensen, arkitekt MAA og Esben Dannemand Frost, arkitekt MAA.